Medlemsudflugten 2020 er aflyst

Medlemsudflugten i 2020 er aflyst pga. corona/covid-19. Busfronten satser på at have en medlemsudflugt igen i 2021 – hvis situationen tillader det.

Så er det allerede tid til at sætte kryds i kalenderen igen!
For efter nogle år med efterårsture vil vi prøve med forårsture igen.

Busfrontens medlemsudflugt 2020 bliver noget nyt:
Lørdag d. 2. maj 2020 (AFLYST) går turen fra København til Göteborg i Sverige!
Busafgang tidligt om morgenen fra København i vor turbus (turistbus) til Göteborg. I Göteborg besøger vi først Volvo-museet og efter lidt mere end et par timer her, kører turbussen os ind til et busknudepunkt i Göteborg, hvorefter der er ”fri leg” i byen i nok omkring 4 timer. Sidst på eftermiddagen samles vi alle igen på et i forvejen planlagt sted, hvor vor turbus holder – og så kører vi tilbage til København. (Sen tilbagekomst).

Volvo-museet har udstillet alt, der har med Volvo at gøre gennem tiden. Køretøjer af en hver art (busser er i fåtal). Museet har desuden en souvenirbutik og en café.

Göteborg har et stort og spændende udvalg af busser på byens buslinier, bl.a. ledbusser med to led og en stor variation. Tanken er at folk kan tage rundt i byen i nogle timer og køre med/fotografere de busser de har lyst til. Der kører desuden sporvogne i byen.
(Det er muligt at blive sat af i Göteborg før museet, hvis man kun ønsker ”fri leg” uden museum)

Der kommer flere detaljer i et kommende blad (295 eller 296), her på forummet og på busfronten.dk. – Vi har ikke alle de tidsmæssige detaljer på plads endnu.
Men reserver allerede nu datoen.

Specielle deltagevilkår pga. udland og lang køretur:
– Deltagere skal medbringe pas! (Så hvis det er løbet ud, skynd dig at forny det)
– Deltagere skal selv kunne ”tage vare på sig selv” og holde til at køre længe i bus!
– Deltagere bedes medbringe mobiltelefon, så der kan ringes til turarrangørerne, hvis man er i tvivl om mødested/lign., fx hvor turbussen hjem holder… Ved tilmelding oplys gerne telefonnr.

På bestyrelsens / turudvalgets vegne
Peter Berggrén Brandsen

Udgivet i Medlemsudflugt | Kommentarer lukket til Medlemsudflugten 2020 er aflyst

Medlemsbladet årgang 2020

Medlemmerne af Foreningen Busfronten vil i løbet af 1-1½ uge modtage det første medlemsblad i årgang 2020.

Redaktionen og bestyrelsen beklager forsinkelsen.

Der skulle komme flere medlemsblade i løbet af sommeren, så forsinkelserne kan blive indhentet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsbladet årgang 2020

Corona/Covid-19 aflysninger

Medlemsmødet 9. juni 2020 er også blevet aflyst pga. regeringens seneste meldinger om tempoet i “genåbningen” af Danmark.

Der vil ikke blive afholdt medlemsmøder før efter sommerferien.

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Corona/Covid-19 aflysninger

Kontingent 2020

Det er blevet tid til den årlige kontingentbetaling. Fristen for at indbetale kontingent er onsdag 1. april 2020 for både ordinære medlemmer og netmedlemmer. Hvis du er ordinært medlem af foreningen, kommer der girokort sammen med blad 293 og 294, som leveres med posten i disse dage. Oplysninger til brug for betaling i netbank fremgår nedenfor. Se blot bort fra alt dette, hvis du allerede har betalt kontingent for 2020.

Kontingentsatser:
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 250 kr.
Udlandstillæg (for medlemmer bosat uden for Danmark): 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 125 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger, kontingentindbetalinger o.lign. i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Udgivet i Kontingent | Kommentarer lukket til Kontingent 2020

Medlemsmøder 2020 – første halvår

Forårssæsonens medlemsmøder er blevet lagt som følger:

Mandag 30. marts kl. 19:30 i lokale 5, 3. sal Mødet er AFLYST pga. Corona-virussen.

Mandag 27. april kl. 19:30 i lokale 4, 3. sal – ordinær generalforsamling Mødet er udsat pga. Corona-virussen. Ny dato følger hurtigst muligt, men det afhænger af udviklingen med corona/Covid-19.


Tirsdag 9. juni kl. 19:30 i lokale 5, 3. sal AFLYST

Møderne holdes som vanligt i Valby Kulturhus, lige ved Toftegårds Plads.

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Medlemsmøder 2020 – første halvår

Busfronten 292

Årets fjerde medlemsblad er trykt, og lander snart i medlemmernes postkasser.

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 292

Busfronten 291

Busfronten 291 er netop blevet færdigt, og udsendes til medlemmerne i løbet af kort tid.

Redaktøren meddeler, at det ikke varer så længe før Busfronten 292 kommer…

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 291

Medlemsudflugt 2019 – Nordjylland syd for Limfjorden

Busfrontens årlige medlemsudflugt går i år rundt i Nordjylland, syd for Limfjorden (vi var nord for Limfjorden for et par år siden). Det bliver lørdag d. 31. august 2019 med start på Randers St.

Lidt flere vigtige detaljer tilføjet 31-07-2019:

Turbussen bliver en DAB-Silkeborg 12-1200L.
Starttidspunktet bliver kl.10:45 lørdag d. 31. august 2019 på Randers St.
Tidspunktet kl.10:45 passer så eventuelle turdeltagere, der kommer med tog fra fx Sjælland/Fyn/sydfra kan tage lyntoget med afg. fra København H kl.06:52 til Randers, og ikke behøver at skulle med det 25 minutter langsommere IC-tog med afg. fra København kl.06:00. Altså 52 minutter senere afsted og ca. 25 minutter kortere tur.

IC
København kl.06:00
Randers kl.10:13

LYN
København kl.06:52
Randers kl.10:41
(bemærk at lyntoget i følge en søgning 31/7 bl.a. stopper i Køge Nord, Hedensted og Viby J)

Vi kan ikke pt. melde et sluttidspunkt for turen ud.

Foreningen vil som altid være vært for nogle gratis drikkevarer undervejs i bussen, og undervejs vil vi, som altid, holde et sted, så man kan købe noget at spise.

Husk at tilmelde jer turen senest 15. august 2019. Vi glæder os.

Dagen står på besøg hos flere vognmænd i området.

Prisen for deltagelse i år er blot 240 kr. for medlemmer af foreningen, og man tilmelder sig ved senest 15. august 2019 (gerne før!) at indbetale beløbet til foreningens girokonto 582-1576 (korttype +01) eller kontoen i Danske Bank med reg.nr. 1551 og kontonr. 5821576. Husk at angive navn og medlemsnummer!

Efter succes de foregående år med at medlemmer kan medtage interesserede gæst(er) på udflugten (ikke-medlemmer), hvis de betaler turprisen plus et “ikke-medlemsgebyr”, gør vi det igen i år. Dette blev efterspurgt til familiemedlemmer og andre interesserede. Prisen for ikke-medlemmer er således 320 kr. (240+80).

Turudvalget
Magnus Persson, Jeppe Steensgaard & Peter Berggrén Brandsen

Udgivet i Medlemsudflugt | Tagget , , , , | Kommentarer lukket til Medlemsudflugt 2019 – Nordjylland syd for Limfjorden

Kontingent 2019

Det er blevet tid til den årlige kontingentbetaling. Fristen for at indbetale kontingent er tirsdag 23. april 2019. Ordinære medlemmer modtog girokort sammen med blad, nr. 288. De af jer, der allerede har betalt kontingent for 2019, skal blot se bort fra dette (og fra girokortet, der fulgte med bladet).

Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.

Kontingentsatser:
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 250 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 125 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Indsat på vegne af:
Thomas de Laine
Kasserer

Udgivet i Kontingent | Tagget , | Kommentarer lukket til Kontingent 2019

Medlemsbladet

Blad nr. 286+287 burde alle medlemmer have modtaget nu (eller i de næste par dage, hvis posten skulle være meget bagud)
Blad nr. 288 er på vej i trykken i starten af den uge vi går ind i (uge 12/19).

Hermed afsluttes årgang 2018 (endelig), når det (288) er sendt ud. Med blad nr. 288 følger et girokort til de medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2019 endnu.

Første blad i årgang 2019 (blad nr. 289) er i gang med at blive lavet også!

Så I behøver ikke frygte at vi igen kommer laaaangt bagud. Det kører!

Netmedlemmer: Husk også kontingent for 2019. Der udsendes IKKE opkrævning til netmedlemmer.

Peter Berggrén Brandsen
Formand for Foreningen Busfronten

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsbladet