Kontingent 2021

Pga. udsættelsen af generalforsamlingen 2020 til i år, har generalforsamlingen ikke kunnet fastsætte kontingentsatser for 2021. Derfor opkræver vi samme sats i 2021, som for 2020. Men med den bemærkning: Denne sats er, hvad bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, men hvis generalforsamlingen vedtager noget andet, vil en eventuel forskel blive afregnet med det enkelte medlem. Vi orienterer derfor om, at vi tænker at fastholde kontingentstørrelserne uændrede i 2021.
Så:

Det er blevet tid til den årlige kontingentbetaling.

Fristen for at indbetale kontingent er mandag 15. februar 2021. Ordinære medlemmer modtager girokort sammen med blad nr. 300. De af jer, der allerede har betalt kontingent for 2021, skal blot se bort fra dette. Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.

Kontingentsatser

Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 250 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 125 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til: Girokonto 582-1576 Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576 IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Udgivet i Kontingent | Kommentarer lukket til Kontingent 2021

Busfronten 299 og 300

De sidste to blade i årgang 2020 er nu afsendt med Postnord, og skulle være i medlemmernes postkasser senest mandag 18. januar 2021.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Busfronten 299 og 300

Busfronten 298, 299 og 300

Det næste medlemsblad, Busfronten 298, er nu på vej ud til medlemmerne, og skulle lande i medlemmernes postkasser indenfor kort tid.

De næste to medlemsblade, Busfronten 299 og Busfronten 300, vil medlemmerne modtage i første halvdel af januar. Det er lykkedes redaktøren at få lavet hele 2020-årgangen i 2020, men pga. nytår modtager Busfronten først Busfronten 299 og 300 midt i uge 1. Derefter skal Busfronten have bladene pakket og de skal omdeles af Postnord.

Busfronten ønsker medlemmerne GODT NYTÅR!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Busfronten 298, 299 og 300

Julemødet 30/11-2020 er AFLYST!

Bestyrelsen har besluttet at aflyse årets sidste medlemsmøde, julemødet, der var planlagt til 30. november 2020.

Baggrunden for aflysningen er naturligvis coronapandemien.

Bestyrelsen vender tilbage med nye mødedatoer, så snart det er muligt.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Julemødet 30/11-2020 er AFLYST!

Generalforsamling og medlemsmøde på mandag (19/10-20) er AFLYST

OBS: AFLYSNING!!! Generalforsamlingen og medlemsmødet 19/10-2020 AFLYSES HERMED!!!

Med meget kort varsel bliver vi desværre nødt til aflyse generalforsamlingen og medlemsmødet på mandag 19/10-2020.

Foreningen Busfrontens i forvejen udsatte generalforsamling (og altså hele medlemsmødet) mandag 19/10-2020 bliver aflyst/udsat til et senere tidspunkt!

Vi bliver desværre nødt til at trække i nødbremsen pga. et konkret tilfælde af Corona-smitte. Vi håber på forståelse. Og ønsker alle det vel

Varslet er så kort, at vi desværre kun kan nå at informere medlemmerne elektronisk, så kender du et medlem af foreningen, som kun følger os gennem medlemsbladet, og som du ved ville have mødt op mandag, må du meget gerne informere ham om aflysningen.

Hellere udsætte et møde end at udsætte hinanden for risiko.

Hilsner og ønsker om at alle kommer godt gennem pandemien!
Bestyrelsen i Foreningen Busfronten. Fredag 16/10-2020

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Generalforsamling og medlemsmøde på mandag (19/10-20) er AFLYST

Medlemsmøder – 2. halvår 2020 AFLYST!

MEDLEMSMØDER
Det er foreningen en glæde, at igen kunne indbyde medlemmerne til medlemsmøder!

Corona-pandemien satte, som I alle ved, en stor stopper for al mødeaktivitet, men nu er tiden inde til at stille og roligt starte op igen.

Medlemsmøder 2020: Alle medlemmer er velkomne

Vi forventer at kunne afholde 3 medlemsmøder i efteråret 2020, efter Corona-pandemien satte en stopper for 3 af de 4 planlagte i foråret.
Vores normale mødelokaler hos Valby Kulturhus er under renovering resten af året, så møderne bliver afholdt andre steder end normalt! Datoer er med forbehold for ændringer pga. Corona-pandemien. Husk: Mødedatoer kan altid ses på busfronten.dk


AFLYST! Mandag 19. oktober 2020 Kl. 19:30 – Medlemsmøde + generalforsamling AFLYST!
AFLYST! Mandag 30. november 2020 kl.19:30 – Julemøde AFLYST!

Efterårets to resterende møder afholdes i Odd Fellow Bygningen, Glostrup.
Odd Fellow bygningen ligger på Hovedvejen nr. 36-38, 2600 Glostrup.
Tag fx linje 9A eller 166 fra Glostrup St. nogle få stop til busstoppet Byparken. Det ligger på nordsiden af Hovedvejen, et par huse tættere mod København fra lyskrydset. Der vil stå “Busfronten” på døren.

Vel mødt

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsmøder – 2. halvår 2020 AFLYST!

Medlemsudflugten 2020 er aflyst

Medlemsudflugten i 2020 er aflyst pga. corona/covid-19. Busfronten satser på at have en medlemsudflugt igen i 2021 – hvis situationen tillader det.

Så er det allerede tid til at sætte kryds i kalenderen igen!
For efter nogle år med efterårsture vil vi prøve med forårsture igen.

Busfrontens medlemsudflugt 2020 bliver noget nyt:
Lørdag d. 2. maj 2020 (AFLYST) går turen fra København til Göteborg i Sverige!
Busafgang tidligt om morgenen fra København i vor turbus (turistbus) til Göteborg. I Göteborg besøger vi først Volvo-museet og efter lidt mere end et par timer her, kører turbussen os ind til et busknudepunkt i Göteborg, hvorefter der er ”fri leg” i byen i nok omkring 4 timer. Sidst på eftermiddagen samles vi alle igen på et i forvejen planlagt sted, hvor vor turbus holder – og så kører vi tilbage til København. (Sen tilbagekomst).

Volvo-museet har udstillet alt, der har med Volvo at gøre gennem tiden. Køretøjer af en hver art (busser er i fåtal). Museet har desuden en souvenirbutik og en café.

Göteborg har et stort og spændende udvalg af busser på byens buslinier, bl.a. ledbusser med to led og en stor variation. Tanken er at folk kan tage rundt i byen i nogle timer og køre med/fotografere de busser de har lyst til. Der kører desuden sporvogne i byen.
(Det er muligt at blive sat af i Göteborg før museet, hvis man kun ønsker ”fri leg” uden museum)

Der kommer flere detaljer i et kommende blad (295 eller 296), her på forummet og på busfronten.dk. – Vi har ikke alle de tidsmæssige detaljer på plads endnu.
Men reserver allerede nu datoen.

Specielle deltagevilkår pga. udland og lang køretur:
– Deltagere skal medbringe pas! (Så hvis det er løbet ud, skynd dig at forny det)
– Deltagere skal selv kunne ”tage vare på sig selv” og holde til at køre længe i bus!
– Deltagere bedes medbringe mobiltelefon, så der kan ringes til turarrangørerne, hvis man er i tvivl om mødested/lign., fx hvor turbussen hjem holder… Ved tilmelding oplys gerne telefonnr.

På bestyrelsens / turudvalgets vegne
Peter Berggrén Brandsen

Udgivet i Medlemsudflugt | Kommentarer lukket til Medlemsudflugten 2020 er aflyst

Medlemsbladet årgang 2020

Medlemmerne af Foreningen Busfronten vil i løbet af 1-1½ uge modtage det første medlemsblad i årgang 2020.

Redaktionen og bestyrelsen beklager forsinkelsen.

Der skulle komme flere medlemsblade i løbet af sommeren, så forsinkelserne kan blive indhentet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsbladet årgang 2020

Corona/Covid-19 aflysninger

Medlemsmødet 9. juni 2020 er også blevet aflyst pga. regeringens seneste meldinger om tempoet i “genåbningen” af Danmark.

Der vil ikke blive afholdt medlemsmøder før efter sommerferien.

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Corona/Covid-19 aflysninger

Kontingent 2020

Det er blevet tid til den årlige kontingentbetaling. Fristen for at indbetale kontingent er onsdag 1. april 2020 for både ordinære medlemmer og netmedlemmer. Hvis du er ordinært medlem af foreningen, kommer der girokort sammen med blad 293 og 294, som leveres med posten i disse dage. Oplysninger til brug for betaling i netbank fremgår nedenfor. Se blot bort fra alt dette, hvis du allerede har betalt kontingent for 2020.

Kontingentsatser:
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 250 kr.
Udlandstillæg (for medlemmer bosat uden for Danmark): 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 125 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger, kontingentindbetalinger o.lign. i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Udgivet i Kontingent | Kommentarer lukket til Kontingent 2020