Kontingent 2021

Pga. udsættelsen af generalforsamlingen 2020 til i år, har generalforsamlingen ikke kunnet fastsætte kontingentsatser for 2021. Derfor opkræver vi samme sats i 2021, som for 2020. Men med den bemærkning: Denne sats er, hvad bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, men hvis generalforsamlingen vedtager noget andet, vil en eventuel forskel blive afregnet med det enkelte medlem. Vi orienterer derfor om, at vi tænker at fastholde kontingentstørrelserne uændrede i 2021.
Så:

Det er blevet tid til den årlige kontingentbetaling.

Fristen for at indbetale kontingent er mandag 15. februar 2021. Ordinære medlemmer modtager girokort sammen med blad nr. 300. De af jer, der allerede har betalt kontingent for 2021, skal blot se bort fra dette. Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.

Kontingentsatser

Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 250 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 125 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til: Girokonto 582-1576 Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576 IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Dette indlæg blev udgivet i Kontingent. Bogmærk permalinket.