Medlemsmøder 2024 (foråret)

Datoerne for medlemsmøder i første halvår af 2024 er fastlagt til:

Mandag 29. januar 2024


John Bodholdt Nielsen viser gamle billeder fra Torben Liebsts arkiv

Mandag 18. marts 2024 (OBS! Ny dato)


Programmet for medlemsmødet 18/3-24 er blevet fastsat. Vi skal se billeder fra foreningens arkiv af BBC Birkerød Bus Compagni og DSV Bus. Vi har tidligere set billeder af DSV Bus, men der er tilgået foreningen en række “nye” billeder. Det er disse, der bliver vist.

Der er udgivet to bøger omkring Birkerød Bus Compagni af SHS. Bind 1 har været udsolgt i et stykke tid, men jeg har fundet nogle få på lageret. De ligger nu på https://www.sporvejsmuseet.dk/webshop/#!/busselskaber

Mandag 29. april 2024 (Generalforsamling)

Der vises billeder af
Rigtige (danskbyggede) busser bygget i 1980’erne-90’erne, fotograferet i rute, fra hele landet
Der vil være et godt blandet udvalg af bl.a. DAB og AAK fra hele landet af busser bygget i 80/90’erne.

Forud for billedvisningen holdes den årlige ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har modtaget et forslag til behandling på årets generalforsamling:

Forslag til behandling på generalforsamlingen:
Foreningen skal drive en busdatabase på internettet, som dokumenterer bussernes historie i data og billeder. Bestyrelsen skal sikre, at databasen kan drives videre i tilfælde af enkeltmedlemmers forfald eller teknisk forældelse.

Mandag 10. juni 2024 kl.19:00
Planlagt mødetema: Vestsjællands Trafikselskab/Movia før og nu.

Nærmere information følger i medlemsbladet og på medlemsforummet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsmøder 2024 (foråret)

Årets første medlemsblad er på vej.

Årets første medlemsblad – blad nr. 317 er i trykken. Det er et kæmpe blad på 40 sider! Det udsendes i starten af marts til alle medlemmer, der har husket at betale kontingent. Har du glemt det – eller vil du gerne være medlem af foreningen, så skynd dig at indbetale kontingent.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Årets første medlemsblad er på vej.

Busfronten 314 og 315

Flere medlemmer har skrevet til foreningen, at de har modtaget Busfronten 315, men ikke Busfronten 314.

Busfronten 315 er blevet færdigt før Busfronten 314, og Busfronten 315 er derfor blevet sendt ud til medlemmerne.

Busfronten 314 udsendes til medlemmerne på et senere tidspunkt.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Busfronten 314 og 315

Medlemsmøder efteråret 2023

Mandag 30. oktober 2023 – Der planlægges at vise noget fra Amagerbanen og Forenede Rutebiler.

Mandag 27. november 2023 – Julehygge: Lars Ersgaard viser billeder fra 1989 fra Danmark og udland.
Peter BB viser billeder fra 2006-09 fra Danmark og udland (incl. danske busser i udlandet)
.

Møderne holdes i Odd Fellow-bygningen, Hovedvejen 36-38, 2600 Glostrup. Bus 9A og 166 kører lige til døren. Møderne begynder kl. 19.30, og der er adgang til lokalet fra cirka en halv time før mødestart.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsmøder efteråret 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkaldes samtlige medlemmer til ordinær generalforsamling i Foreningen Busfronten mandag 24. april 2023 kl. 19.30 i Odd Fellow-bygningen, Hovedvejen nr. 36-38, 2600 Glostrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Formandens beretning
D. Kassererens beretning og regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg
H. Eventuelt

Eventuelle forslag skal ifølge vedtægterne som ændret på generalforsamlingen i 2022 være bestyrelsen i hænde senest 3. april 2023. Forslag kan sendes pr. e-mail til busfronten@busfronten.dk eller til foreningens postadresse. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og i medlemsforummet senest 10. april.

Peter Berggrén Brandsen
Formand

BEMÆRK!
På side 2 i Busfronten 311 er det fejlagtigt anført at generalforsamlingen finder sted 31. maj 2023. Det er IKKE korrekt. Generalforsamlingen er mandag 24. april 2023, som der også står i Busfronten 310, som der henvises til. Generalforsamlingen skal i øvrigt afholdes i april i følge foreningens vedtægter.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Kontingent 2023

Vi har netop sendt Busfronten 310 til tryk. Dette blad, og det kommende særhæfte om Århus Sporvejes busser, afslutter årgang 2022 af Busfronten. Dermed er det igen tid til at betale kontingent.

Fristen for indbetaling er fredag 3. februar 2023. Girokort er vedlagt blad 310. Hvis du ud over kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet; se nedenfor.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne for 2023 blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 300 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 150 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til: Girokonto 582-1576. Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576. IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK. Ved indbetaling som giroindbetaling via netbank benyttes kortart +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Busfronten ønsker medlemmerne god jul og godt nytår!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kontingent 2023

Medlemsmøder i første halvår af 2023

Der planlægges medlemsmøder på følgende datoer i 1. halvår af 2023:

  • Mandag 30. januar
  • Mandag 13. marts
    På medlemsmødet d. 13/3 bliver der vist billeder fra HT området i 1980’erne og 1990’erne. Det er Øystein Hansen, der er aftenens fotograf.
  • Mandag 24. april – generalforsamling
  • Onsdag 31. maj

Nærmere informationer følger i medlemsbladet og i medlemsforummet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsmøder i første halvår af 2023

Busfronten 309 er på vej

Busfronten 309 er nu trykt og udsendes til foreningens ordinære medlemmer i løbet af få dage.

BEMÆRK at Postnord har fem hverdage til at udbringe brevene med medlemsbladet, så indenfor et par uger skulle alle gerne have modtaget bladet.
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Busfronten 309 er på vej

Medlemsudflugt 2022

Årets medlemsudflugt går til Aalborg by og omegn med besøg hos flere vognmænd her kort inden bybusserne skifter ejer. Udflugten starter lørdag d. 18/6-2022 foran Århus H. kl. 9,50. Yderligere opsamlingsmuligheder:
Purhus Pendlerparkeringsplads (ved YX Truck diesel, E45 afkørsel 38) kl. 10,40.
På forespørgsel kan vi også opsamle ved fx Svenstrup St. (sydlige Aalborg) mv.
Forventet sluttidspunkt ved Århus H omkring 18,50.
Er du medlem, vil du med og endnu ikke tilmeldt, så kan du stadig nå det. Send 395 kr. på mobilepay til [telefonnummer bortredigeret], skriv dit medlemsnummer og “udflugt” i kommentarfeltet – eller mail busfronten@busfronten.dk inden fredag.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsudflugt 2022

Efterårets medlemsmøder

Efterårets medlemsmøder er nu blevet planlagt:

  • Onsdag 21. september 2022 kl.19:30
  • Mandag 24. oktober 2022 kl.19:30
  • Mandag 28. november 2022 kl.19:30 – julemøde fælles med Bushistorisk Selskab

Alle møderne holdes i Odd Fellow-bygningen, Hovedvejen 36-38, 2600 Glostrup. Der vil være adgang til lokalet fra omkring en halv time før mødestart.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne til medlemsmøderne.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Efterårets medlemsmøder