Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkaldes samtlige medlemmer til ordinær generalforsamling i Foreningen Busfronten mandag 24. april 2023 kl. 19.30 i Odd Fellow-bygningen, Hovedvejen nr. 36-38, 2600 Glostrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Formandens beretning
D. Kassererens beretning og regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg
H. Eventuelt

Eventuelle forslag skal ifølge vedtægterne som ændret på generalforsamlingen i 2022 være bestyrelsen i hænde senest 3. april 2023. Forslag kan sendes pr. e-mail til busfronten@busfronten.dk eller til foreningens postadresse. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og i medlemsforummet senest 10. april.

Peter Berggrén Brandsen
Formand

BEMÆRK!
På side 2 i Busfronten 311 er det fejlagtigt anført at generalforsamlingen finder sted 31. maj 2023. Det er IKKE korrekt. Generalforsamlingen er mandag 24. april 2023, som der også står i Busfronten 310, som der henvises til. Generalforsamlingen skal i øvrigt afholdes i april i følge foreningens vedtægter.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Kontingent 2023

Vi har netop sendt Busfronten 310 til tryk. Dette blad, og det kommende særhæfte om Århus Sporvejes busser, afslutter årgang 2022 af Busfronten. Dermed er det igen tid til at betale kontingent.

Fristen for indbetaling er fredag 3. februar 2023. Girokort er vedlagt blad 310. Hvis du ud over kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet; se nedenfor.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne for 2023 blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 300 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 150 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til: Girokonto 582-1576. Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576. IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK. Ved indbetaling som giroindbetaling via netbank benyttes kortart +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Busfronten ønsker medlemmerne god jul og godt nytår!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Kontingent 2023

Medlemsmøder i første halvår af 2023

Der planlægges medlemsmøder på følgende datoer i 1. halvår af 2023:

  • Mandag 30. januar
  • Mandag 13. marts
    På medlemsmødet d. 13/3 bliver der vist billeder fra HT området i 1980’erne og 1990’erne. Det er Øystein Hansen, der er aftenens fotograf.
  • Mandag 24. april – generalforsamling
  • Onsdag 31. maj

Nærmere informationer følger i medlemsbladet og i medlemsforummet.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsmøder i første halvår af 2023

Busfronten 309 er på vej

Busfronten 309 er nu trykt og udsendes til foreningens ordinære medlemmer i løbet af få dage.

BEMÆRK at Postnord har fem hverdage til at udbringe brevene med medlemsbladet, så indenfor et par uger skulle alle gerne have modtaget bladet.
Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Busfronten 309 er på vej

Medlemsudflugt 2022

Årets medlemsudflugt går til Aalborg by og omegn med besøg hos flere vognmænd her kort inden bybusserne skifter ejer. Udflugten starter lørdag d. 18/6-2022 foran Århus H. kl. 9,50. Yderligere opsamlingsmuligheder:
Purhus Pendlerparkeringsplads (ved YX Truck diesel, E45 afkørsel 38) kl. 10,40.
På forespørgsel kan vi også opsamle ved fx Svenstrup St. (sydlige Aalborg) mv.
Forventet sluttidspunkt ved Århus H omkring 18,50.
Er du medlem, vil du med og endnu ikke tilmeldt, så kan du stadig nå det. Send 395 kr. på mobilepay til [telefonnummer bortredigeret], skriv dit medlemsnummer og “udflugt” i kommentarfeltet – eller mail busfronten@busfronten.dk inden fredag.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsudflugt 2022

Efterårets medlemsmøder

Efterårets medlemsmøder er nu blevet planlagt:

  • Onsdag 21. september 2022 kl.19:30
  • Mandag 24. oktober 2022 kl.19:30
  • Mandag 28. november 2022 kl.19:30 – julemøde fælles med Bushistorisk Selskab

Alle møderne holdes i Odd Fellow-bygningen, Hovedvejen 36-38, 2600 Glostrup. Der vil være adgang til lokalet fra omkring en halv time før mødestart.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne til medlemsmøderne.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Efterårets medlemsmøder

Busfronten 305 og 306

Busfronten 305 og 306 er nu afsendt til trykkeriet og ventes afleveret til omdeling med Postnord i løbet af uge 18 (1.- 7. maj). Midt i maj skulle alle ordinære medlemmer altså gerne have modtaget Busfronten 305 og 306.

Redaktionen er gået i gang med de næste medlemsblade…

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Busfronten 305 og 306

Medlemsmøder 2022

På grund af de gældende coronarestriktioner kan bestyrelsen p.t. ikke fastsætte datoer for medlemsmøder i 2022.

Bestyrelsens følger coronasituationen og finder mødedatoer, når coronasituationen igen gør det muligt at afholde medlemsmøder.

06-02-2022 & 31-05-2022:
Bestyrelsen har nu fastsat følgende mødedatoer:
– Mandag 7/3-2022 kl.19:30 Medlemsmøde
– Onsdag 6/4-2022 kl.19:30 Generalforsamling/medlemsmøde.
– Onsdag 8/6-2022 kl.19:30 Medlemsmøde
Medlemsmøderne er for medlemmer af Foreningen Busfronten.
De to ovennævnte medlemsmøder holdes i Odd Fellow-bygningen Hovedvejen 36-38, 2600 Glostrup.

Medlemsbladet
Busfronten 305 og 306, der skulle være udsendt i december 2021, er desværre blevet forsinket, og forventes udsendt samlet snarest muligt.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsmøder 2022

Medlemsmøder i efteråret 2021

Årets medlemsmøder holdes som følger:

Mandag 8. november 2021.
der vises HT-billeder fra 1990 – samt en 15 minutter norsk præsentationsvideo om DAB-Silkeborg-fabrikken fra ca. 1990-91.

Tirsdag 30. november 2021. Første del af dette møde vil gå med at afholde de ordinære generalforsamlinger for 2020 og 2021.
derefter vises der billeder fra STS-området i 1990.

Nærmere information findes på medlemsforummet og kommer i medlemsbladet.

Møderne holdes i Valby Kulturhus.

Kulturhuset ligger som før Corona ved Toftegårds Plads i Valby, og et stadigt mere outreret udvalg af buslinjer kører lige til døren. Men som noget nyt vil der være andre, der bruger lokalerne frem til kl. 19, så de af jer, der plejer at komme i god tid, skal lige være opmærksomme på, at vi først kan regne med adgang til lokalet en halv time før mødetid.

Vi glæder os til at se jer igen!

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsmøder i efteråret 2021

Foreningsaktiviteterne vender tilbage!

Corona-pandemien er på tilbagetog!
Foreningsaktiviteterne vender tilbage i efteråret.
Vi glæder os til, at vi igen kan se hinanden.
Vi er i fuld gang med planlægningen af årets medlemsmøder

Bestyrelsen forventer at kunne løfte sløret for datoerne på medlemsmøderne i løbet af kort tid.

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Foreningsaktiviteterne vender tilbage!