Kontingent 2023

Vi har netop sendt Busfronten 310 til tryk. Dette blad, og det kommende særhæfte om Århus Sporvejes busser, afslutter årgang 2022 af Busfronten. Dermed er det igen tid til at betale kontingent.

Fristen for indbetaling er fredag 3. februar 2023. Girokort er vedlagt blad 310. Hvis du ud over kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet; se nedenfor.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne for 2023 blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 300 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 150 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til: Girokonto 582-1576. Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576. IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK. Ved indbetaling som giroindbetaling via netbank benyttes kortart +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Busfronten ønsker medlemmerne god jul og godt nytår!

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.