Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkaldes samtlige medlemmer til ordinær generalforsamling i Foreningen Busfronten mandag 24. april 2023 kl. 19.30 i Odd Fellow-bygningen, Hovedvejen nr. 36-38, 2600 Glostrup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Formandens beretning
D. Kassererens beretning og regnskab
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg
H. Eventuelt

Eventuelle forslag skal ifølge vedtægterne som ændret på generalforsamlingen i 2022 være bestyrelsen i hænde senest 3. april 2023. Forslag kan sendes pr. e-mail til busfronten@busfronten.dk eller til foreningens postadresse. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og i medlemsforummet senest 10. april.

Peter Berggrén Brandsen
Formand

BEMÆRK!
På side 2 i Busfronten 311 er det fejlagtigt anført at generalforsamlingen finder sted 31. maj 2023. Det er IKKE korrekt. Generalforsamlingen er mandag 24. april 2023, som der også står i Busfronten 310, som der henvises til. Generalforsamlingen skal i øvrigt afholdes i april i følge foreningens vedtægter.

Dette indlæg blev udgivet i Nyheder. Bogmærk permalinket.