Bliv medlem

Alle kan optages som medlemmer af Foreningen Busfronten – både privatpersoner, virksomheder og institutioner.
Der er to medlemsformer:

Ordinære medlemmer
Ordinære medlemmer af Busfronten:
• modtager de medlemsblade der udgives
• kan deltage i medlemsmøderne
• kan deltage på den årlige medlemsudflugt
• kan deltage i debatten i medlemsforummet her på hjemmesiden
• kan tegne billedabonnement og modtage 4 bestillingsbilleder sammen med hvert medlemsblad. Billedabonnementet koster DKK 150,- for et kalenderår.
Årskontingentet er DKK 250,- (fra 2023: DKK 300,-) for et kalenderår.
• Ordinære medlemmer med postadresse udenfor Danmark skal desuden betale et udlandstillæg på DKK 50,- pga. højere posttakster til udsendelse af medlemsblade.

Netmedlemmer
Netmedlemmer i Busfronten:
• kan deltage i medlemsmøderne
• kan deltage på den årlige medlemsudflugt
• kan deltage i debatten i medlemsforummet her på hjemmesiden
Årskontingentet er DKK 125,- (fra 2023: DKK 150,-) for et kalenderår.
Netmedlemmer modtager IKKE medlemsbladet, og har IKKE mulighed for at tegne billedabonnement.

BEMÆRK! Når du er netmedlem har du selv pligt til at holde dig orienteret vedr. kontingentbetaling. Du kan læse om kontingentbetalingen på Busfrontens Medlemsforum, og oftest også på Busfrontens hjemmeside (www.busfronten.dk). Kontingentet skal normalt betales hvert år i januar.

Hvis du vil være medlem, så indbetal kontingent til vores girokonto/Danske Bank-konto. Kontonr. mv. finder du lidt længere nede på denne side.
Kontingentet dækker et kalenderår (dvs. 1/1-31/12). Hvis du indmelder dig som ordinært medlem i løbet af året, vil du modtage de medlemsblade, der allerede er udgivet i kalenderåret.


Foreningen Busfronten

c/o Thomas de Laine
Åbakkevej 29, 2. mf. th.
2720 Vanløse
E-mail: busfronten@busfronten.dk
Girokonto: 582-1576
IBAN DK95 3000 0005 8215 76
Swift-BIC: DABADKKK
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 1551 Kontonr. 5821576

Alt arbejde i Busfronten foregår ved frivillig arbejdskraft i fritiden, så hav lidt tålmodighed med os, hvis du ikke hører fra os med det samme.