Kontingent 2020

Det er blevet tid til den årlige kontingentbetaling. Fristen for at indbetale kontingent er onsdag 1. april 2020 for både ordinære medlemmer og netmedlemmer. Hvis du er ordinært medlem af foreningen, kommer der girokort sammen med blad 293 og 294, som leveres med posten i disse dage. Oplysninger til brug for betaling i netbank fremgår nedenfor. Se blot bort fra alt dette, hvis du allerede har betalt kontingent for 2020.

Kontingentsatser:
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 250 kr.
Udlandstillæg (for medlemmer bosat uden for Danmark): 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 125 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger, kontingentindbetalinger o.lign. i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Dette indlæg blev udgivet i Kontingent. Bogmærk permalinket.