Kontingentbetaling 2017

Det er blevet tid til at betale kontingent for 2017.

Læg mærke til:
– Fristen for at indbetale kontingent er onsdag 8. marts 2017.
– Der er udsendt girokort sammen med Busfronten 276. Det ser lidt anderledes ud end i gamle dage, men bruges på samme måde. Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.
– Hvis du var ordinært medlem i 2016, skal kompensationen for de manglende blade i 2016-årgangen trækkes fra din kontingentbetaling. Kompensationen er 75 kr. Se eksempler længere nede.
– Enkelte medlemmer har allerede af egen drift betalt kontingent, og tak for det! I bliver kontaktet angående tilbageførsel af jeres kompensation.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 325 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 162,50 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt.

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum (Busfrontens Medlemsforum). Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Kompensation vedr. manglende blade i 2016
I årgang 2016 af medlemsbladet nåede vi desværre kun at producere 6 mod normalt 8 blade (heraf er 2 først udsendt i 2017), og som ordinært medlem i 2016 har man selvfølgelig haft en forventnng om at få i blade. Derfor kan alle, der var ordinære medlemmer i 2016, trække 75 kr. fra deres kontingentindbetaling for 2017. De 75 kr. svarer til de to manglende blade. For så vil angår bestillingsbilleder vil abonnenterne have modtaget 24 billeder i 2016-årgangen som normalt, når Busfronten 275 og 276 er udsendt.

Eksempler:

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og fortsat vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. – kompensation 75 kr. = Indbetal 250 kr.*

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. – kompensation 75 kr. = Indbetal 87,50 kr.

Hvis du var netmedlem i 2016 og vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. = Indbetal 325 kr.*

Hvis du var netmedlem i 2016 og fortsat vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. = Indbetal 162,50 kr.

* Hertil kommer evt. udlandstillæg og bestillingsbilledeabonnement.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Dette indlæg blev udgivet i Kontingent og tagget , , . Bogmærk permalinket.