Side 1 af 1

Loginfejl

: 09 jun 2017 11:04
af Busfronten
Hvis du møder denne besked:
Billede
når du prøver at logge ind på Busfrontens Medlemsforum, så kan der være en god grund: Du har ikke fået betalt dit kontingent for i år!

Din adgang til forummet vil blive genåbnet, når kassereren har registreret din kontingentindbetaling.