Medlemsudflugt 2017

Busfrontens årlige medlemsudflugt går i år til Nordjylland, primært nord for Limfjorden. Det bliver lørdag d. 2. september 2017 med start på Skanderborg St. kl. 9,35 (vi afventer lyntogsankomst 9,30 fra København og 9,27 nordfra). Der er mulighed for at stå på turbussen nordligere efter nærmere aftale – i såfald bedes du sende en mail til busfronten@busfronten.dk samtidig med indbetalingen, så stedet kan aftales!

Programmet er under endelig udarbejdelse, men vi forventer at besøge spændende busgarager i bl.a. Fjerritslev, Brønderslev, Aabybro, Hjørring, Frederikshavn og mange steder ind imellem.

Prisen for deltagelse er i år blot 210 kr. for medlemmer af foreningen, og man tilmelder sig ved senest fredag 25. august at indbetale beløbet til foreningens girokonto 582-1576 (korttype +01) eller kontoen i Danske Bank med reg.nr. 1551 og kontonr. 5821576. Husk at angive navn og medlemsnummer! (Hvis du ikke når at indbetale inden fristen, send foreningen en mail)

På populær efterspørgsel sidste år indføres i år, at medlemmer kan medtage interesserede gæst(er) på udflugten (ikke-medlemmer), hvis de betaler turprisen plus et “ikke-medlemsgebyr”. Dette blev efterspurgt til familiemedlemmer og andre interesserede. Prisen for ikke-medlemmer er således 280 kr. (210+70).

Turbussen bliver en nyere DAB-bygget rutebil årgang 2001. Der vil som sædvanligt være kolde drikkevarer i turbussen.
Velkommen på turen

Udgivet i Medlemsudflugt | Kommentarer lukket til Medlemsudflugt 2017

Busfronten 278


Busfronten 278, der er årets andet medlemsblad, er nu trykt, og udsendes til de ordinære medlemmer hurtigst muligt.
Redaktøren er gået i gang med Busfronten 279.

Udgivet i Medlemsblad | Tagget , , , | Kommentarer lukket til Busfronten 278

Busfronten 277

Busfronten 277
Årets første medlemsblad, Busfronten 277 er nu sendt til trykning, og skulle lande i medlemmernes postkasser senere i april 2017.

Reaktøren arbejder på Busfronten 278, der udsendes hurtigst muligt.

Deadline til Busfronten 279 er 1. juni 2017.

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 277

Vedr. Busfronten 275 & 276

Vi håber at alle ordinære medlemmer for længst har modtaget blad nr. 275+276. Det burde I!
Vi er dog blevet gjort opmærksom på, at nogle få kuverter med blade har mistet adressen hos PostNord og derfor ikke er nået frem! Hvis du er ordinært medlem og endnu ikke har modtaget blad 275+276, så hører vi meget gerne fra dig!!! Vi kan kontaktes via busfronten@busfronten.dk

Bladmæssigt er årgang 2017 nu gået i gang og første blad, nr. 277, er nu ved at blive samlet :D

Venlig Hilsen
296-Peter Berggrén Brandsen
Formand for Foreningen Busfronten
Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Vedr. Busfronten 275 & 276

Busfronten 277

Deadline til årets første medlemsblad, BF277, er overskredet.

Deadlines til kommende blade:
BF278 (2/17): Lørdag 1/4-2017
BF279 (3/17): Torsdag 1/6-2017

Husk at betale kontingent for 2017, hvis du fortsat vil modtage medlemsbladene, have adgang til medlemsforummet og medlemsmøderne m.m. Betalingsfristen er 8/3-2017. Læs mere om kontingentbetaling her. Hvis du allerede har betalt kontingent skal du selvfølgelig ikke foretage dig noget.

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 277

Busfronten 275 og 276

De to sidste medlemsblade i 2016-årgangen (Busfronten 275 og 276) er desværre blevet meget mere forsinket end forventet.
De er nu (15/2-2017) på vej ud til medlemmerne. PostNord beregner op til fem arbejdsdage til at omdele breve, så midt i uge 8 burde alle have modtaget de manglende medlemsblade.

Deadline til det første medlemsblad i 2017 (Busfronten 277) er 1/3-2017.

Busfronten beklager forsinkelserne!

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 275 og 276

Kontingentbetaling 2017

Det er blevet tid til at betale kontingent for 2017.

Læg mærke til:
– Fristen for at indbetale kontingent er onsdag 8. marts 2017.
– Der er udsendt girokort sammen med Busfronten 276. Det ser lidt anderledes ud end i gamle dage, men bruges på samme måde. Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.
– Hvis du var ordinært medlem i 2016, skal kompensationen for de manglende blade i 2016-årgangen trækkes fra din kontingentbetaling. Kompensationen er 75 kr. Se eksempler længere nede.
– Enkelte medlemmer har allerede af egen drift betalt kontingent, og tak for det! I bliver kontaktet angående tilbageførsel af jeres kompensation.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 325 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 162,50 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt.

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum (Busfrontens Medlemsforum). Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Kompensation vedr. manglende blade i 2016
I årgang 2016 af medlemsbladet nåede vi desværre kun at producere 6 mod normalt 8 blade (heraf er 2 først udsendt i 2017), og som ordinært medlem i 2016 har man selvfølgelig haft en forventnng om at få i blade. Derfor kan alle, der var ordinære medlemmer i 2016, trække 75 kr. fra deres kontingentindbetaling for 2017. De 75 kr. svarer til de to manglende blade. For så vil angår bestillingsbilleder vil abonnenterne have modtaget 24 billeder i 2016-årgangen som normalt, når Busfronten 275 og 276 er udsendt.

Eksempler:

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og fortsat vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. – kompensation 75 kr. = Indbetal 250 kr.*

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. – kompensation 75 kr. = Indbetal 87,50 kr.

Hvis du var netmedlem i 2016 og vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. = Indbetal 325 kr.*

Hvis du var netmedlem i 2016 og fortsat vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. = Indbetal 162,50 kr.

* Hertil kommer evt. udlandstillæg og bestillingsbilledeabonnement.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Udgivet i Kontingent | Tagget , , | Kommentarer lukket til Kontingentbetaling 2017

Busfronten 274

Så er der endeligt godt nyt fra redaktøren.

Årets fjerde medlemsblad, Busfronten 274, er med nogen forbindelse sendt “i trykken”.
Busfronten 274 udsendes så snart det er trykt og pakket.
Redaktøren går straks i gang med Busfronten 275 og Busfronten 276, der også gerne skulle blive udsendt i 2016.
Tilføjelse 1/1-17: De to sidste blade er desværre ikke blevet udsendt i 2016. De udsendes hurtigst muligt i 2017. Redaktionen beklager!

Udgivet i Medlemsblad | Tagget | Kommentarer lukket til Busfronten 274

Medlemsbladet

Indlægget er opdateret 22/9-2016.

Redaktøren er desværre kommet noget bagud med bladredaktionen.

Redaktøren forventer at alle årets otte medlemsblade kommer ud i 2016, selv om der p.t. kun er udsendt tre medlemsblade. Busfronten 273 blev udsendt i juli.
Bestyrelse og redaktion er kommet frem til, at det er urealistisk at der når at udkomme fem blade mere i 2016. Det er derfor besluttet at der i 2016 udsendes 6 medlemsblade, altså 3 medlesblade mere i 2016.
I forbindelse med opkrævningen af kontingentet for 2017 vil medlemmerne blive “kompenseret” for de to “manglende” medlemsblade.

Deadline til Busfronten 276 er ændret, så den nu er 30. september 2016.

Redaktionen beklager!

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Medlemsbladet

Medlemsmøder i 2. halvår 2016

Mødedatoerne er:

Torsdag 22. september 2016
Tirsdag 25. oktober 2016
Lørdag 3. december 2016 – julemøde, fælles med Bushistorisk Selskab

Der holdes ikke flere medlemsmøder i 2016.
Der er endnu ikke sat dato på medlemsmøderne i første halvdel af 2017.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne!

Mere information i medlemsbladet og i medlemsforummet.

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Medlemsmøder i 2. halvår 2016