Busfronten 275 og 276

De to sidste medlemsblade i 2016-årgangen (Busfronten 275 og 276) er desværre blevet meget mere forsinket end forventet.
De er nu (15/2-2017) på vej ud til medlemmerne. PostNord beregner op til fem arbejdsdage til at omdele breve, så midt i uge 8 burde alle have modtaget de manglende medlemsblade.

Deadline til det første medlemsblad i 2017 (Busfronten 277) er 1/3-2017.

Busfronten beklager forsinkelserne!

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 275 og 276

Kontingentbetaling 2017

Det er blevet tid til at betale kontingent for 2017.

Læg mærke til:
– Fristen for at indbetale kontingent er onsdag 8. marts 2017.
– Der er udsendt girokort sammen med Busfronten 276. Det ser lidt anderledes ud end i gamle dage, men bruges på samme måde. Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.
– Hvis du var ordinært medlem i 2016, skal kompensationen for de manglende blade i 2016-årgangen trækkes fra din kontingentbetaling. Kompensationen er 75 kr. Se eksempler længere nede.
– Enkelte medlemmer har allerede af egen drift betalt kontingent, og tak for det! I bliver kontaktet angående tilbageførsel af jeres kompensation.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 325 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 162,50 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt.

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum (Busfrontens Medlemsforum). Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Kompensation vedr. manglende blade i 2016
I årgang 2016 af medlemsbladet nåede vi desværre kun at producere 6 mod normalt 8 blade (heraf er 2 først udsendt i 2017), og som ordinært medlem i 2016 har man selvfølgelig haft en forventnng om at få i blade. Derfor kan alle, der var ordinære medlemmer i 2016, trække 75 kr. fra deres kontingentindbetaling for 2017. De 75 kr. svarer til de to manglende blade. For så vil angår bestillingsbilleder vil abonnenterne have modtaget 24 billeder i 2016-årgangen som normalt, når Busfronten 275 og 276 er udsendt.

Eksempler:

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og fortsat vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. – kompensation 75 kr. = Indbetal 250 kr.*

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. – kompensation 75 kr. = Indbetal 87,50 kr.

Hvis du var netmedlem i 2016 og vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. = Indbetal 325 kr.*

Hvis du var netmedlem i 2016 og fortsat vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. = Indbetal 162,50 kr.

* Hertil kommer evt. udlandstillæg og bestillingsbilledeabonnement.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Udgivet i Kontingent | Tagget , , | Kommentarer lukket til Kontingentbetaling 2017

Busfronten 274

Så er der endeligt godt nyt fra redaktøren.

Årets fjerde medlemsblad, Busfronten 274, er med nogen forbindelse sendt “i trykken”.
Busfronten 274 udsendes så snart det er trykt og pakket.
Redaktøren går straks i gang med Busfronten 275 og Busfronten 276, der også gerne skulle blive udsendt i 2016.
Tilføjelse 1/1-17: De to sidste blade er desværre ikke blevet udsendt i 2016. De udsendes hurtigst muligt i 2017. Redaktionen beklager!

Udgivet i Medlemsblad | Tagget | Kommentarer lukket til Busfronten 274

Medlemsbladet

Indlægget er opdateret 22/9-2016.

Redaktøren er desværre kommet noget bagud med bladredaktionen.

Redaktøren forventer at alle årets otte medlemsblade kommer ud i 2016, selv om der p.t. kun er udsendt tre medlemsblade. Busfronten 273 blev udsendt i juli.
Bestyrelse og redaktion er kommet frem til, at det er urealistisk at der når at udkomme fem blade mere i 2016. Det er derfor besluttet at der i 2016 udsendes 6 medlemsblade, altså 3 medlesblade mere i 2016.
I forbindelse med opkrævningen af kontingentet for 2017 vil medlemmerne blive “kompenseret” for de to “manglende” medlemsblade.

Deadline til Busfronten 276 er ændret, så den nu er 30. september 2016.

Redaktionen beklager!

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Medlemsbladet

Medlemsmøder i 2. halvår 2016

Mødedatoerne er:

Torsdag 22. september 2016
Tirsdag 25. oktober 2016
Lørdag 3. december 2016 – julemøde, fælles med Bushistorisk Selskab

Der holdes ikke flere medlemsmøder i 2016.
Der er endnu ikke sat dato på medlemsmøderne i første halvdel af 2017.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne!

Mere information i medlemsbladet og i medlemsforummet.

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Medlemsmøder i 2. halvår 2016

Sommertilbud

Du kan blive medlem af Busfronten i resten af 2016 for kr. 162,50.
Alle kan optages som medlemmer af Foreningen Busfronten – både privatpersoner, virksomheder og institutioner.
Ordinære medlemmer af Busfronten:
• modtager de medlemsblade der udgives resten af året.
• kan deltage i medlemsmøderne.
• kan deltage på den årlige medlemsudflugt.
• kan deltage i debatten i medlemsforummet her på hjemmesiden.

Du melder dig ind ved at indbetalt kontingentet til os på vores girokonto/Danske Bank-konto:

Foreningen Busfronten

c/o Thomas de Laine
Åbakkevej 29, 2. mf. th.
2720 Vanløse
E-mail:
busfronten@busfronten.dk
Girokonto: 582-1576
IBAN DK95 3000 0005 8215 76
Swift-BIC: DABADKKK
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 1551 Kontonr. 5821576

Alt arbejde i Busfronten foregår ved frivillig arbejdskraft i fritiden, så hav lidt tålmodighed med os, hvis du ikke hører fra os med det samme.

Udgivet i Kontingent, Nyheder | Kommentarer lukket til Sommertilbud

Medlemsudflugt 2016 – Til Sønderjylland

Busfrontens årlige medlemsudflugt går i år til Sønderjylland. Det bliver lørdag d. 3. september 2016 med start på Kolding St. kl.10:10 (vi afventer lyntogsankomst kl.10:00). Programmet er under udarbejdelse, men vi forventer at besøge busgarager i bl.a. Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Nordborg, Toftlund, Jels, Vamdrup.
Turen vil blive kørt med en danskbygget ledbus.

Prisen for deltagelse er 275 kr., og man tilmeldte sig ved senest torsdag 25. august at indbetale beløbet til foreningens girokonto 582-1576 (korttype +01) eller kontoen i Danske Bank med reg.nr. 1551 og kontonr. 5821576. Husk at angive navn og medlemsnummer.

Det er et årti siden Foreningen Busfronten sidst har holdt en jysk udflugt, så det er på høje tid – og timingen er god idet der alene i Sønderborg Kommune udskiftes mindst 39 busser næste år!
Ved tilmeldingsfristens udløb havde 16 personer tilmeldt sig udflugten!

Udgivet i Medlemsudflugt | Tagget , , , , , | Kommentarer lukket til Medlemsudflugt 2016 – Til Sønderjylland

Busfronten 272

Årets andet medlemsblad, Busfronten 272, er nu i trykken. Redaktionen beklager forsinkelsen.

Redaktøren går straks i gang med Busfronten 273, der skulle blive udsendt i løbet af kort tid.

Deadline til Busfronten 274 er søndag 5. juni 2016. Redaktionen modtager gerne indlæg, billeder m.v. fra medlemmerne.

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 272

Busfronten 271 er på vej

Busfronten 271

Busfronten 271

Årets første medlemsblad Busfronten 271 udsendes til de ordinære medlemmer, der har betalt kontingent for 2016, i påskeugen. Der er desværre en del medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent. Hvis DU er en af dem, så skynd dig at betale…
Bladet er på 40 sider, og redaktionen kan glæde sig over, at der til dette nummer har været så meget stof, at der er noget, der må vente til næste nummer.

Deadline til årets andet medlemsblad, Busfronten 272, er SØNDAG 13. MARTS 2016.
Redaktionen modtager gerne stof til næste blad (og andre kommende blade). Send dine guldkorn til Busfrontens e-mail-adresse.

Udgivet i Medlemsblad | Tagget | Kommentarer lukket til Busfronten 271 er på vej

Busfronten 271

Der er deadline til Busfronten 271 torsdag 28. januar 2016. Busfronten 271 er det første medlemsblad i 2016.

Redaktionen kan desværre notere sig, at der er færre medlemmer end tidligere, der bidrager til bladet. Det gør det svært for redaktionen, at sammensætte nogle gode medlemsblade. Jo mere stof redaktionen har at vælge imellem, jo bedre blad kan redaktionen sammensætte. Det kræver rigtigt meget arbejde af redaktionen, hvis redaktionen selv skal finde størstedelen af stoffet. Da redaktionen arbejder frivilligt ved siden af fuldtidsjobs og andre aktiviteter, giver det store problemer for redaktionen, da det så tager meget længere tid at lave bladene.

Busfrontens medlemsblad er altid blevet sammensat af stof, som medlemmerne bidrager med. Redaktionen opfordrer derfor ALLE medlemmer til at sende indlæg, notitser, artikler og billeder til foreningens mailadresse.
Redaktionen opfordrer samtidigt til at man overholder de udmeldte deadlines til bladene. Send gerne din “guldkorn” i god tid før deadline.

Udgivet i Medlemsblad | Tagget , | Kommentarer lukket til Busfronten 271