Medlemsbladet

Blad nr. 286+287 burde alle medlemmer have modtaget nu (eller i de næste par dage, hvis posten skulle være meget bagud)
Blad nr. 288 er på vej i trykken i starten af den uge vi går ind i (uge 12/19).

Hermed afsluttes årgang 2018 (endelig), når det (288) er sendt ud. Med blad nr. 288 følger et girokort til de medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2019 endnu.

Første blad i årgang 2019 (blad nr. 289) er i gang med at blive lavet også!

Så I behøver ikke frygte at vi igen kommer laaaangt bagud. Det kører!

Netmedlemmer: Husk også kontingent for 2019. Der udsendes IKKE opkrævning til netmedlemmer.

Peter Berggrén Brandsen
Formand for Foreningen Busfronten

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Medlemsbladet

Medlemsmøde onsdag 6/3-2019

Næste medlemsmøde:
Onsdag 6. marts 2019 kl. 19:30 i Valby Kulturhus lokale 4, 3. sal
Peter Schneider vil vise fortsættelsen af sin billedserie om busselskaber i Storkøbenhavn først i 70erne.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne…

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Medlemsmøde onsdag 6/3-2019

Manglende medlemsblade i 2018

De manglende blade (286-288) i årgang 2018 bliver udsendt i de første måneder af 2019. Vi beklager forsinkelsen.

Først med det sidste af de manglende kommer kontingentopkrævningen for 2019.

Venlig Hilsen

296-Peter Berggrén Brandsen

Formand for Foreningen Busfronten

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Manglende medlemsblade i 2018

Medlemsmøder i foråret 2019

Vi har nu sat dato på forårets medlemsmøder:

Tirsdag 29. januar kl. 19:30
Onsdag 6. marts kl. 19:30
– Torsdag 25. april kl. 19:30 – generalforsamling
– Tirsdag 4. juni kl. 19:30

Da forårssæsonen er noget længere end efterårssæsonen, har vi fra 2019 flyttet det ene efterårsmøde til foråret.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne.

 

Udgivet i Medlemsmøde | Tagget , , , , , | Kommentarer lukket til Medlemsmøder i foråret 2019

Årets sidste to medlemsmøder

Årets to sidste medlemsmøder finder sted som følger:

Mandag 29. oktober kl. 19:30: Steen Byllemos viser billeder fra slut-80’erne – primært fra Hovedstadsområdet, men med en afstikker til Sporvejsmuseet og linje 247, DSB-garagen i Skælskør og SFL-færgebusserne i Helsingør.

Lørdag 17. november kl. 13:30: Det traditionelle julemøde fælles med Bushistorisk Selskab. Bushistorisk Selskab vil berette om besættelsestidens trafikbilleder, og om bustrafikken i 1987.

Begge møder holdes i Valby Kulturhus, lokale 3, 3. sal.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne

Udgivet i Medlemsmøde | Tagget , , , | Kommentarer lukket til Årets sidste to medlemsmøder

Busfronten 284

Busfronten 284 skulle lande i medlemmernes postkasser indenfor en uges tid.

Redaktionen er gået i gang med Busfronten 285…

Udgivet i Medlemsblad | Kommentarer lukket til Busfronten 284

Medlemsudflugt 2018 – Sjælland

Busfrontens årlige medlemsudflugt går i år rundt på Sjælland, primært udenfor Hovedstaden. Det bliver lørdag d. 8. september 2018 med start på Roskilde St. (sygehus-siden) kl. 9:40 (vi afventer IC-tog-ankomst 9:35 fra Aarhus H).

Dagen står på besøg hos flere busgarager rundt om på Sjælland, fra bl.a. Ditobus, Arriva (bl.a. Roskilde), Fladså, Ørslev, Kruse, Nobina (Næstved), Keolis (Slagelse) m.fl.. Derudover er der flere overraskelsesbusser undervejs!

Prisen for deltagelse er igen i år blot 210 kr. for medlemmer af foreningen, og man tilmelder sig ved senest 5. september (gerne før!) at indbetale beløbet til foreningens girokonto 582-1576 (korttype +01) eller kontoen i Danske Bank med reg.nr. 1551 og kontonr. 5821576. Husk at angive navn og medlemsnummer!

Hvis du gerne vil med, men ikke når indbetalingsfristen, så tilmeld dig ved at sende en tilmeldingsmail til busfronten@busfronten.dk og betal i bussen.

Efter succes sidste år med at medlemmer kan medtage interesserede gæst(er) på udflugten (ikke-medlemmer), hvis de betaler turprisen plus et “ikke-medlemsgebyr”, gør vi det igen i år. Dette blev efterspurgt til familiemedlemmer og andre interesserede. Prisen for ikke-medlemmer er således 290 kr. (210+80).

Turbussen bliver en Volvo B12M/Aabenraa. Der vil som sædvanligt være kolde drikkevarer i turbussen.

Velkommen på turen!

Udgivet i Medlemsudflugt | Kommentarer lukket til Medlemsudflugt 2018 – Sjælland

Medlemsmøde

Næste medlemsmøde er

onsdag 12. september 2018 kl.19:30

Mere information på medlemsforummet og i næste medlemsblad.

Alle medlemmer af Foreningen Busfronten er velkomne til medlemsmøderne
.

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Medlemsmøde

Ordinær generalforsamling 2018

Hermed indkaldes samtlige medlemmer til den 31. ordinære generalforsamling i Foreningen Busfronten torsdag d. 19. april 2018 kl.19:30 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby, i lokale 2 på 3. sal.
Dagsorden:
A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Formandens beretning
D. Kassererens beretning og regnskab 2017
E. Fastsættelse af kontingent
F. Indkomne forslag
G. Valg
På valg til bestyrelsen er 3-Thomas Hildebrand, 296-Peter Berggrén Brandsen og 354-Jef Pallavicini.
På valg til bestyrelsessuppleant er 143-Jørgen Bonne og 428-Sikandar Haroon Sahil.
På valg til revisorer er 12-Asger Clausen og 40-Steen Byllemos.
På valg til revisorsuppleant er 144-Lars Elmvang.
H. Eventuelt
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10. april 2018. Forslag kan sendes pr. e-mail til busfronten@busfronten.dk eller til foreningens postadresse.
På bestyrelsens vegne
Peter Berggrén Brandsen, Formand

Udgivet i Medlemsmøde | Kommentarer lukket til Ordinær generalforsamling 2018

Kontingent 2018 betales senest fredag 9/3-2018

Det er blevet tid til den årlige kontingentbetaling. Fristen for at indbetale kontingent er fredag 9. marts 2018. Ordinære medlemmer modtager girokort sammen med blad 282, der udkommer i nær fremtid. De af jer, der allerede har betalt kontingent for 2018, skal blot se bort fra dette opslag (og fra girokortet, der følger med bladet).

Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 250 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 125 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Udgivet i Kontingent | Tagget | Kommentarer lukket til Kontingent 2018 betales senest fredag 9/3-2018