Medlemsmøder 2017

Bestyrelsen har fået sat datoer på de næste medlemsmøder:

onsdag 11. oktober i lokale 3, 3. sal
lørdag 18. november i lokale 1, 3. sal (fælles julemøde med Bushistorisk Selskab)

Datoen for årets sidste medlemsmøde kommer, når bestyrelsen har fastsat mødedatoen.

Mere information på medlemsforummet og i medlemsbladet.