Kontingentbetaling 2017

Det er blevet tid til at betale kontingent for 2017.

Læg mærke til:
- Fristen for at indbetale kontingent er onsdag 8. marts 2017.
- Der er udsendt girokort sammen med Busfronten 276. Det ser lidt anderledes ud end i gamle dage, men bruges på samme måde. Hvis du udover kontingentet også betaler for bestillingsbilledeabonnement, så sæt kryds i rubrikken på girokortet, og brug det til at indbetale det samlede beløb. Det er naturligvis fortsat muligt at betale via netbank uden brug af girokortet.
- Hvis du var ordinært medlem i 2016, skal kompensationen for de manglende blade i 2016-årgangen trækkes fra din kontingentbetaling. Kompensationen er 75 kr. Se eksempler længere nede.
- Enkelte medlemmer har allerede af egen drift betalt kontingent, og tak for det! I bliver kontaktet angående tilbageførsel af jeres kompensation.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne er følgende, og det er det beløb, man indbetaler, der afgør, om man er ordinært medlem eller netmedlem:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 325 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 162,50 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt.

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum (Busfrontens Medlemsforum). Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Kompensation vedr. manglende blade i 2016
I årgang 2016 af medlemsbladet nåede vi desværre kun at producere 6 mod normalt 8 blade (heraf er 2 først udsendt i 2017), og som ordinært medlem i 2016 har man selvfølgelig haft en forventnng om at få i blade. Derfor kan alle, der var ordinære medlemmer i 2016, trække 75 kr. fra deres kontingentindbetaling for 2017. De 75 kr. svarer til de to manglende blade. For så vil angår bestillingsbilleder vil abonnenterne have modtaget 24 billeder i 2016-årgangen som normalt, når Busfronten 275 og 276 er udsendt.

Eksempler:

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og fortsat vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. - kompensation 75 kr. = Indbetal 250 kr.*

Hvis du var ordinært medlem i 2016 og vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. - kompensation 75 kr. = Indbetal 87,50 kr.

Hvis du var netmedlem i 2016 og vil være ordinært medlem i 2017:
Kontingent 325 kr. = Indbetal 325 kr.*

Hvis du var netmedlem i 2016 og fortsat vil være netmedlem i 2017:
Kontingent 162,50 kr. = Indbetal 162,50 kr.

* Hertil kommer evt. udlandstillæg og bestillingsbilledeabonnement.

Girokontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 - Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Thomas de Laine
Kasserer

Sommertilbud

Du kan blive medlem af Busfronten i resten af 2016 for kr. 162,50.
Alle kan optages som medlemmer af Foreningen Busfronten - både privatpersoner, virksomheder og institutioner.
Ordinære medlemmer af Busfronten:
• modtager de medlemsblade der udgives resten af året.
• kan deltage i medlemsmøderne.
• kan deltage på den årlige medlemsudflugt.
• kan deltage i debatten i medlemsforummet her på hjemmesiden.

Du melder dig ind ved at indbetalt kontingentet til os på vores girokonto/Danske Bank-konto:

Foreningen Busfronten

c/o Thomas de Laine
Åbakkevej 29, 2. mf. th.
2720 Vanløse
E-mail:
busfronten@busfronten.dk
Girokonto: 582-1576
IBAN DK95 3000 0005 8215 76
Swift-BIC: DABADKKK
Bank: Danske Bank
Reg.nr. 1551 Kontonr. 5821576

Alt arbejde i Busfronten foregår ved frivillig arbejdskraft i fritiden, så hav lidt tålmodighed med os, hvis du ikke hører fra os med det samme.

Kontingentbetaling 2016

Vi nærmer os årsskiftet og dermed den årlige fornyelse af medlemskabet af Busfronten. Kontingentsatserne mv. er følgende:

Ordinære medlemmer:
Kontingent: 325 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Netmedlemmer:
Kontingent: 162,50 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt
Bemærk: Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum.

Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Valg af medlemskabsform har virkning fra 1. januar 2016 og sker i forbindelse med indbetaling af kontingent for 2016. Indbetal 325 kr. plus evt. udlandstillæg for ordinært medlemskab eller 162,50 kr. for netmedlemskab. Netmedlemmer skal ikke betale udlandstillæg. Girokort vil være vedlagt blad 269, som vil være medlemmerne i hænde inden jul (vi regner også med, at det sidste blad i årgang 2015, nr. 270, vil udkomme inden jul).

Der udsendes ikke særskilt girokort til betaling for bestillingsbilledeabonnement. Brug girokortet til kontingentindbetaling til hele beløbet. Hvis du foretrækker at bruge separat girokort til bestillingsbilleder, kan ekstra girokort fås på posthuset eller i banken.

Indbetal kontingentet til:
Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 - Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK

Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01. Husk at anføre medlemsnummer i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Kontingentet skal betales senest fredag 29. januar 2016.

Thomas de Laine
Kasserer

Husk at betale kontingent

Husk at sidste frist for betaling af kontingent for 2015 er
23. JANUAR 2015
Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Busfronten, så må du meget gerne sende os en e-mail med medlemsnr. og navn. Så slipper vi for at sende en "rykker" til dig, og sparer de udgifter.

Kontingentbetaling 2015

Kære medlemmer!

På bestyrelsens vegne, vil jeg gerne ønske alle glædelig jul og godt nytår.

Samtidig kommer vi med en regning! Det er nemlig ved at være tid til at betale kontingent for 2015. Ordinære medlemmer kan se detaljerne nedenfor i blad 262, der er lige på trapperne. Netmedlemmer får ikke tilsendt en opkrævning, men skal bare huske at indbetale kontingentet på foreningens konto.

Fristen for at indbetale kontingent for 2015 er fredag 23. januar 2015.

Satserne er uændrede i forhold til sidste år:

Kontingent indbetales til Girokonto 582-1576 eller Danske Bank: Reg.nr. 1551 - Kontonr. 5821576

Kontingent indbetales til Girokonto 582-1576 eller Danske Bank: Reg.nr. 1551 - Kontonr. 5821576Ordinære medlemmer
Kontingent: 325 kr.
Udlandstillæg: 50 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: 150 kr.

Vedrørende girokort: Danske Bank producerer ikke længere de særlige girokort, hvor foreningens oplysninger er fortrykt. Derfor bedes I desværre selv udfylde oplysningerne manuelt på de vedlagte "manuelle" girokort. Bestyrelsen prøver at finde en løsning inden næste gang.
Der udsendes ikke særskilt girokort til betaling for bestillingsbilledeabonnement. Brug girokortet til kontingentindbetaling til hele beløbet. Hvis du foretrækker at bruge separat girokort til bestillingsbilleder, kan ekstra girokort fås på posthuset eller i banken.

Netmedlemmer
Kontingent: 162,50 kr.
Udlandstillæg: 0 kr.
Bestillingsbilledeabonnement: Ikke muligt

Netmedlemmer modtager ikke medlemsbladet, hverken i trykt eller elektronisk form. Netmedlemmer vil ikke få fremsendt fysiske girokort, rykkere, generalforsamlingsindkaldelser eller anden kommunikation på papirform fra foreningen, og netmedlemmer er selv ansvarlige for at holde foreningen opdateret med en virksom e-mail-adresse og at følge annonceringer af f.eks. generalforsamlinger i foreningens webforum. Netmedlemmer har samme adgang som ordinære medlemmer til medlemsmøder og udflugter.

Valg af medlemskabsform
Valg af medlemskabsform har virkning fra 1. januar 2015 og sker i forbindelse med indbetaling af kontingent for 2015. Indbetal 325 kr. plus evt. udlandstillæg for ordinært medlemskab eller 162,50 kr. for netmedlemskab. Netmedlemmer skal ikke betale udlandstillæg.

Kontonummer mv.
Indbetal kontingentet til:

Girokonto 582-1576
Danske Bank: Reg.nr. 1551 - Kontonr. 5821576
IBAN: DK95 3000 0005 8215 76. Swift-BIC: DABADKKK
Ved indbetaling som giroindbetaling via Netbank benyttes kortkode +01 - Husk at anføre medlemsnr. i tekstfeltet. Navn og adresse får vi automatisk.

Med venlig hilsen

Thomas de Laine
Kasserer